2018. október 20. szombat, Vendel napja van
Gyászhirdetések
Gyászhirdetések
Gyászhirdetés feladása Megemlékezés feladása Részvétnyilvánítás írása Köszönetnyilvánítás írása Ajánló küldése
Gyászhirdetések
Belépés
REGISZTRÁCIÓ
Elfelejtett jelszó
Vendégkönyv
Belépés
Hirdetések
Összes hirdetés Gyászhirdetések Megemlékezések Részvétnyilvánítások Köszönetnyilvánítások
Részletes keresés
Város

Egyéb hasznos információk
Felhasználói útmutató Elérhetőség


Felhasználási feltételek
Jelen Felhasználási Feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szolgáltatás Üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között

A Weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja és betartja.

A Felhasználási Feltételek az eseti felhasználókra és a regisztrált felhasználókra egyaránt vonatkozik.

A Felhasználási Feltételek legfrissebb változata a Szolgáltatás oldalain elhelyezett alsó menüben, a  "Felhasználási Feltételek" linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Felhasználási Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználási Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció
Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Felhasználási Feltételeket, a jogszabályokat és a Netikettet. 

A honlapra történő regisztráció ingyenes. Az ingyenes regisztrációval az oldal korlátozott módban használható.

A Weboldal használatával kapcsolatos szabályok
A Weboldalon található, nem az Üzemeltető által működtetett oldalra mutató külső hivatkozások (a gyaszhirdetesek .hu -tól eltérő címtartományra mutató link) elérhetőségéért, tatalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Gyászhirdetések (www.gyaszhirdetesek.hu, a továbbiakban: Weboldal) Fodor László egyéni vállakozó Székhely: 4400 Nyiregyhaza Kiss Ernő út 44-46 II/12   továbbiakban: Üzemeltető) működteti.
A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget bármely nemű kárért, amely az itt szolgáltatott információk felhasználásából, vagy felhasználásukkal kapcsolatosan keletkezett, legyen az közvetlen vagy közvetett kár, vagy ennek következtében elszenvedett kár.

A Weboldalon a Felhasználók által elhelyezett tartalom tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.

Amennyiben a Fórumokon egy adott Felhasználó által közzé,- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Felhasználási feltételeket, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Előfizetési módok

A regisztrált felhasználó szabadon dönthet az előfizetésről, amely emelt díjas sms-el történik.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy regisztrációját megszünteti, ebben az esetben azonban a már megfizetett SMS árát a szolgáltató nem téríti vissza.

Az SMS-es előfizetés esetén – mely a T-Mobile, a Telenor és a Vodafone hálózatról vehető igénybe belföldről – a honlap SMS-es előfizetés oldalán látható telefonszámra kell az ugyanott meghatározott szót elküldeni. Egy SMS ára bruttó 1000 forint, amelyet a felhasználó a mobilszolgáltatója részére fizet meg, így ez a díjtétel is a felhasználó mobilszolgáltatójától kapott számlán jelenik meg.

Az SMS-es előfizetéshez a honlapon megadott telefonszámra kell a honlapon megadott szót elküldeni. Az automatikus válasz SMS tartalmazni fogja azt a hozzáférési kódot, amellyel a honlap korlátozásmentes szolgáltatása aktiválható. A válasz SMS megérkezésével a kívánt szolgáltatások nem válnak automatikusan korlátozásmentessé. A felhasználó szabadon dönthet arról, mikor aktiválja SMS-es előfizetését. Ehhez be kell gépelnie a hozzáférési kódot, majd meg kell nyomnia az "Aktiválás!" gombot.

Egy aktiváló kód csak egyszer használható fel.

A nem megfelelő telefonszámra vagy nem megfelelő szöveggel elküldött SMS-ért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezeknek nem tudunk utánajárni, ezeket nem tudjuk ellenőrizni, ezek árát nem áll módunkban megtéríteni.

Ha az SMS elküldését követően néhány percen belül nem érkezik meg a visszaigazoló SMS a felhasználó mobiltelefonjára, az SMS-es fizetést üzemeltető Netfizetés.hu Kft. ügyfélszolgálatával kell felvenni a kapcsolatot (www.netfizetes.hu – 06/70-297-2357, hétköznap 9-23 óráig elérhető ügyfélszolgálat).

A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogyha az SMS-es fizetést üzemeltető cégnél esetlegesen bármely okból bekövetkező üzemszünet miatt a kívánt szolgáltatására történő SMS-es előfizetés nem lehetséges. A szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az SMS-es fizetést üzemeltető céggel folyamatos kapcsolatot tartson fenn, és az esetlegesen felmerülő technikai akadályok vagy nehézségek mielőbb megoldásra kerüljenek.

Adatkezelés
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

A szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése,

A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).   

Egyéb rendelkezések
Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;
(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
(d) Felhasználó halálával;
(e) a Szolgáltatás megszűnésével; és
(f) új Felhasználási feltétel érvénybe lépésével.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Felhasználási Feltételek megszűnését követően is fennáll.

A jelen Felhasználási Feltételre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Nyiregyhazi Varosi Birosag  kizárólagos illetékességének.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely részét, oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

Valid XHTML 1.0 Transitional

minden jog fenntartva: gyaszhirdetesek.hu 2011
Gyászhirdetések

Az oldal 0.0058 másodperc alatt készült el.